Autoškola Krejča - Skupina T

Traktor - skupina T

Minimální věk: 17 let

S řidičským oprávněním skupiny T můžete řídit

Traktory a samojízdné pracovní stroje, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo.

S čím budete jezdit

V naší autoškole používáme pro výcvik soupravu tvořenou traktorem Zetor Proxima 80 a tandemovým přívěsem BIG 10 - 13000.

Přihlášení do kurzu

Pro přihlášení do kurzu je potřeba řádně vyplnit přihlášku a potvrzení od lékaře. Oba tyto formuláře nám následně donesete a individuálně naplánujeme Váš výcvik.

Doba kurzu

Žák se může přihlásit do kurzu již 18 měsíců před dosažením minimálního věku. Doba trvání kurzu záleží především na možnostech žáka. Běžně se doba kurzu pohybuje kolem 2 měsíců. Kurz je samozřejmě možné stihnout rychleji a to bez vlivu na konečnou cenu. Kurz obvykle začíná do týdne od podání přihlášky.

Cena

Cena tohoto kurzu je dle ceníku. Platba je možná v hotovosti na kterékoli z našich poboček, případně převodem. Cenu kurzu je nutné uhradit do zkoušek, přitom je možné ji splácet po částech v průběhu kurzu. Dále je nutné uhradit správní poplatek za zkoušku městskému úřadu Mělník 700 Kč.

Rozsah výuky a výcviku podle individuálního studijního plánu při rozšíření ze skupiny B, dle zákona 247/2000 Sb. (max. 5 žáků na jednoho učitele)

Teorie

 • 3 vyuč. hodin: výuka předpisů o provozu vozidel
 • 2 vyuč. hodin: výuka o ovládání a údržbě vozidla
 • 2 vyuč. hodin: výuka teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
 • 1 vyuč. hodiny: výuka zdravotnické přípravy
 • 1 vyuč. hodiny: opakování a přezkoušení

Praxe

 • 10 vyuč. hodin: výcvik v řízení vozidla
 • 5 vyuč. hodin: výcvik praktické údržby
 • 2 vyuč. hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy

Rozsah výuky a výcviku podle individuálního studijního plánu dle zákona 247/2000 Sb. (max. 5 žáků na jednoho učitele)

Teorie

 • 5 vyuč. hodin: výuka předpisů o provozu vozidel
 • 3 vyuč. hodin: výuka o ovládání a údržbě vozidla
 • 3 vyuč. hodin: výuka teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
 • 1 vyuč. hodiny: výuka zdravotnické přípravy
 • 1 vyuč. hodiny: opakování a přezkoušení

Praxe

 • 21 vyuč. hodin: výcvik v řízení vozidla
 • 8 vyuč. hodin: výcvik praktické údržby
 • 4 vyuč. hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy
Copyright © 2024 - www.krejca.cz - Všechna práva vyhrazena. Powered & designed by Počítačová Pohotovost