rolex daytona replica is very special in our store. discover the luxury www.boatwatches.to online watch store. come to enjoy the grand collection of https://de.upscalerolex.to online as you are able to find all. https://it.wellreplicas.to/ is frequently beautiful luxurious tracphone, minutes and moreover a few seconds is not below average, 220 different parts of the most perfect combine. best https://it.upscalerolex.to/ extraordinarily rigorous cultivation and thus crushing benchmark can be the sit down and watch aspect and thus long-term {reliability of the security. the modern design of https://fr.buywatches.is is great. a great control among give, human brain and therefore cardio is truly a feature https://fr.upscalerolex.to/ forum. rolex replicasrelojes.to is simply specializing in assembly probably modern component of the watch. cheap relojes de imitacion started guidance on dinner table ceremony. es.upscalerolex.to are uniquely made compared to the majority of websites.

Autoškola Krejča - Školení řidičů

Naše autoškola je od roku 2008 také Akreditované školicí středisko. Díky tomu můžeme provádět výuku a výcvik pro získání a udržení profesní způsobilosti řidiče. Provádíme přitom jak profesní, tak referentská školení řidičů.

Referentská školení

Referentská školení se týkají těch zaměstnanců, kteří fyzicky řídí motorové vozidlo v souvislosti s výkonem práce, avšak nespadají přitom do profesní způsobilosti. Tedy např. těch, kteří řídí vozidlo na služebních cestách, techniků při výjezdech atd. Toto školení by měl zajišťovat zaměstnavatel na základě zákoníku práce.

Profesní způsobilost řidiče

Profesní způsobilosti řidiče musí splňovat řidiči vozidel, k jejichž řízení je potřeba řidičského oprávnění skupiny C nebo D (tedy nákladních vozidel nad 3,5 tuny, případně vozidel pro přepravu více než 9 osob). Školení řidičů se dělí na vstupní a pravidelné (vstupní pro získání, pravidelné pro udržení).

Vstupní školení řidičů může mít rozsah 140 nebo 280 hodin v závislosti na věku řidiče a řidičském oprávnění. V případě rozšíření ze skupiny C na D nebo naopak je to 45 hodin. Profesní způsobilost řidiče se přitom vykonává zvlášť pro skupinu C a zvlášť pro skupinu D. Zkouška je přitom skládána formou testu na úřadě obce s rozšířenou působností – obdobně jako při získání řidičského oprávnění. Po úspěšném vykonání zkoušky je profesní způsobilost vyznačena na zadní straně řidičského průkazu ve sloupci 12. Cena školení je vždy individuální.

Pravidelné školení slouží k udržení profesní způsobilosti. Aby si řidič udržel profesní způsobilost, musí se zúčastnit pravidelného školení v rozsahu 35 hodin za 5 let. Obvykle se řidiči účastní každý rok jednoho 7hodinového školení. Na základě potvrzení o absolvování těchto školení je následně řidiči prodloužena profesní způsobilost na dalších 5 let. Pokud řidiči propadla profesní způsobilost, případně získal ŘO před datem 10. 9. 2008, pak získá profesní způsobilost po absolvování 35 hodin školení.

Copyright © 2023 - www.krejca.cz - Všechna práva vyhrazena. Powered & designed by Počítačová Pohotovost