Autoškola Krejča - Školení řidičů

Naše autoškola je od roku 2008 také Akreditované školicí středisko. Díky tomu můžeme provádět výuku a výcvik pro získání a udržení profesní způsobilosti řidiče. Provádíme přitom jak profesní, tak referentská školení řidičů.

Referentská školení

Referentská školení se týkají těch zaměstnanců, kteří fyzicky řídí motorové vozidlo v souvislosti s výkonem práce, avšak nespadají přitom do profesní způsobilosti. Tedy např. těch, kteří řídí vozidlo na služebních cestách, techniků při výjezdech atd. Toto školení by měl zajišťovat zaměstnavatel na základě zákoníku práce.

Profesní způsobilost řidiče

Profesní způsobilosti řidiče musí splňovat řidiči vozidel, k jejichž řízení je potřeba řidičského oprávnění skupiny C nebo D (tedy nákladních vozidel nad 3,5 tuny, případně vozidel pro přepravu více než 9 osob). Školení řidičů se dělí na vstupní a pravidelné (vstupní pro získání, pravidelné pro udržení).

Vstupní školení řidičů může mít rozsah 140 nebo 280 hodin v závislosti na věku řidiče a řidičském oprávnění. V případě rozšíření ze skupiny C na D nebo naopak je to 45 hodin. Profesní způsobilost řidiče se přitom vykonává zvlášť pro skupinu C a zvlášť pro skupinu D. Zkouška je přitom skládána formou testu na úřadě obce s rozšířenou působností – obdobně jako při získání řidičského oprávnění. Po úspěšném vykonání zkoušky je profesní způsobilost vyznačena na zadní straně řidičského průkazu ve sloupci 12. Cena školení je vždy individuální.

Pravidelné školení slouží k udržení profesní způsobilosti. Aby si řidič udržel profesní způsobilost, musí se zúčastnit pravidelného školení v rozsahu 35 hodin za 5 let. Obvykle se řidiči účastní každý rok jednoho 7hodinového školení. Na základě potvrzení o absolvování těchto školení je následně řidiči prodloužena profesní způsobilost na dalších 5 let. Pokud řidiči propadla profesní způsobilost, případně získal ŘO před datem 10. 9. 2008, pak získá profesní způsobilost po absolvování 35 hodin školení.

Copyright © 2024 - www.krejca.cz - Všechna práva vyhrazena. Powered & designed by Počítačová Pohotovost