Autoškola Krejča - Skupina D

Autobus - skupina D

Podmínkou je ŘO skupiny B

Minimální věk: standardně 24 let, 21 let pokud žadatel získá profesní způsobilost v rámci vstupního školení v rozšířeném rozsahu, nebo s omezením k řízení vozidel:

 • Ministerstva vnitra používaných policií,
 • Vězeňské služby České republiky,
 • ozbrojených sil České republiky,
 • obecní policie,
 • Hasičského záchranného sboru České republiky a jednotek požární ochrany,
 • celních orgánů,
 • při zkušebních jízdách v souvislosti s jejich opravou nebo údržbou.

Po dosažení věku 24 let toto omezení pozbývá platnosti.

S řidičským oprávněním skupiny D můžete řídit

Motorová vozidla s více než 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg.

S čím budete jezdit

Výcvik probíhá na vozidlech Irisbus Evadys HD a Bova Futura.

Přihlášení do kurzu

Pro přihlášení do kurzu je potřeba řádně vyplnit přihlášku a potvrzení od lékaře. Oba tyto formuláře nám následně donesete a individuálně naplánujeme Váš výcvik.

Doba kurzu:

Žák se může přihlásit do kurzu již 18 měsíců před dosažením minimálního věku. Doba trvání kurzu záleží především na možnostech žáka. Běžně se doba kurzu pohybuje kolem 1 – 2 měsíců v závislosti na tom, z jaké skupiny žák rozšiřuje. Kurz je samozřejmě možné stihnout rychleji a to bez vlivu na konečnou cenu. Kurz obvykle začíná do týdne od podání přihlášky.

Cena

Cena tohoto kurzu je dle ceníku. Platba je možná v hotovosti na kterékoli z našich poboček, případně převodem. Cenu kurzu je nutné uhradit do zkoušek, přitom je možné ji splácet po částech v průběhu kurzu. Dále je nutné uhradit správní poplatek za zkoušku Městskému úřadu Mělník 700 Kč. Cena za vyuč. hodinu jízdy při kondičních jízdách, případně při hodinách nad rozsah kurzu je 1 000 Kč.

Rozsah kurzu D při rozšíření z C dle zákona 247/2000 Sb.

Teorie

 • 10 vyuč. hodin: výuka předpisů o provozu vozidel
 • 12 vyuč. hodin: výuka o ovládání a údržbě vozidla
 • 10 vyuč. hodin: výuka teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
 • 2 vyuč. hodiny: výuka zdravotnické přípravy
 • 4 vyuč. hodiny: opakování a přezkoušení

Praxe

 • 14 vyuč. hodin: výcvik v řízení vozidla
 • 2 vyuč. hodiny: výcvik praktické údržby
 • 4 vyuč. hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy

Rozsah kurzu D při rozšíření z B dle zákona 247/2000 Sb.

Teorie

 • 10 vyuč. hodin: výuka předpisů o provozu vozidel
 • 12 vyuč. hodin: výuka o ovládání a údržbě vozidla
 • 10 vyuč. hodin: výuka teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
 • 2 vyuč. hodiny: výuka zdravotnické přípravy
 • 4 vyuč. hodiny: opakování a přezkoušení

Praxe

 • 30 vyuč. hodin: výcvik v řízení vozidla
 • 8 vyuč. hodiny: výcvik praktické údržby
 • 4 vyuč. hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy
Copyright © 2024 - www.krejca.cz - Všechna práva vyhrazena. Powered & designed by Počítačová Pohotovost